Keyboard-Input

Pravidla převodu

LatinArabic
aا
aaآ
a-إ
-aأ
lل
sس
ssش
LatinArabic
yي
yyى
yyyئ
wو
wwؤ
mم
nن
LatinArabic
laلا
bب
hه
hhة
rر
fف
kك
LatinArabic
Sص
SSض
Tط
TTظ
Hح
HHخ
jج
LatinArabic
dد
ddذ
tت
ttث
gع
ggغ
qق
LatinArabic
zز
qqڨ
kkڭ
pپ
vڢ
ffڤ
cچ
Latin x. xw xa xi xu xan xin xun -
Arabic ْ ّ َ ِ ُ ً ٍ ٌ ء

Arabská klávesnice

Na této virtuální arabské klávesnici můžeš psát texty s arabskými písmeny
  • Vyber arabský znak kliknutím myše
  • Stiskni klávesu Shift nebo speciální klávesy, aby se ukázaly číslice a speciální arabské znaky.

Další virtuální klávesnice