Speciální norská písmena v Unicodu

písmeno malé Unicode písmeno velké Unicode
å 00E5 Å 00C5
æ 00E6 Æ 00C6
ø 00F8 Ø 00D8

Další virtuální klávesnice