Speciální švédská písmena v Unicodu

písmeno malé Unicode písmeno velké Unicode
å 00E5 Å 00C5
ä 00E4 Ä 00C4
ö 00F6 Ö 00D6

Další virtuální klávesnice