Řecká virtuální klávesnice

Na této řecké klávesnici můžeš zadávat řecké znaky. Tahle virtuální řecká klávesnice obsahuje všechny znaky opravdové řecké klávesnice.

V řecké abecedě mohou mít samohlásky čárku (ά έ ή ί ό ύ ώ ), dvě tečky (ϊ ϋ) nebo oboje (ΐ ΰ).

Řecká písmena v Unicodu

písmeno malé Unicode písmeno velké Unicode
ͱ 0371 Ͱ 0370
ͳ 0373 Ͳ 0372
ͷ 0377 Ͷ 0376
ϳ 03F3 Ϳ 037F
ά 03AC Ά 0386
έ 03AD Έ 0388
ή 03AE Ή 0389
ί 03AF Ί 038A
ό 03CC Ό 038C
ύ 03CD Ύ 038E
ώ 03CE Ώ 038F
ΐ 0390 -- --
α 03B1 Α 0391
β 03B2 Β 0392
γ 03B3 Γ 0393
δ 03B4 Δ 0394
ε 03B5 Ε 0395
ζ 03B6 Ζ 0396
η 03B7 Η 0397
θ 03B8 Θ 0398
ι 03B9 Ι 0399
κ 03BA Κ 039A
λ 03BB Λ 039B
μ 03BC Μ 039C
ν 03BD Ν 039D
ξ 03BE Ξ 039E
ο 03BF Ο U+039F
π 03C0 Π 03A0
ρ 03C1 Ρ 03A1
ς (final)
σ
03C2
03C3
Σ 03A3
τ 03C4 Τ 03A4
υ 03C5 Υ 03A5
φ 03C6 Φ 03A6
χ 03C7 Χ 03A7
ψ 03C8 Ψ 03A8
ω 03C9 Ω 03A9
ϊ 03CA Ϊ 03AA
ΰ 03B0 Ϋ 03AB
ϸ 03F8 Ϸ 03F7
ϻ 03FB Ϻ 03FA

Řečtina v Unicodu

Unicode byl vytvořen na to, aby se s jeho pomocí mohl znázornit jakýkoliv znak jakéhokoli jazyka. Tím pádem se dá Unicodem zobrazit každý řecký znak na libovolné klávesnici.

Například řecké písmeno Σ odpovídá v Unicodu hodnotě 03A3. V tabulce najdeš hodnoty Unicode pro všechny řecké znaky řecké abecedy.


Jak zobrazit řecké písmeno Unicodem?

Postup k zobrazení ruského znaku Σ na tvé klavesnici:

  • stisknout zároveň Strg + Shift + u (=> zobrazí se podtržené u), potom
  • zadat hodnotu z tabulky Unicode (např. 003A3), potom
  • stisknout klávesnici ENTER (=> zobrazí se Σ )

Vedoucí nuly se nemusejí zadávat. Písmena v hodnotě Unicodu se mohou zadávat malá nebo i velká.

Další virtuální klávesnice